Gegevens Knooppunt Groningen

Overheden gaan intensiever samenwerken. Voor vraagstukken zoals wateroverlast, duurzaamheid, zorg en wonen en leegstand heb je elkaar nodig. Gegevensdeling legt een basis voor de aanpak van integrale vraagstukken. Gegevens van de overheid zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar, maar in het bedrijfsleven over het algemeen niet.

Het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) brengt deze gegevens bijeen en voorziet in een vraag- en themagerichte ontsluiting onder andere in de vorm van digitale kaartpresentaties. Open waar dat kan en niet open waar nodig. Het GKG moet vraag en aanbod in het publieke domein, het private domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden met elkaar verbinden. Het initiatief om tot het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens.